Zadnja večerja, mozaik Centra Aletti, Krakov

Dve veliki temi oblikujeta liturgijo velikega četrtka, ki najdeta svoj smisel in izvor v ljubezni. Zadnja večerja Kristusa s svojimi učenci, ki jo razumemo v treh vidikih – postavitev evharistije, postavitev duhovništva in zapoved ljubezni, ki jo Kristus najprej sam razodene učencem. In na drugi strani Judovo izdajstvo. Zadnja večerja je razodetje odrešilne ljubezni Boga do človeka, ljubezni kot bistva odrešenja. Judovo izdajstvo pa kaže, da tudi greh, smrt in uničenje sebe prihajajo iz ljubezni, a iz popačene in izkrivljene ljubezni. Torej gre za skrivnost luči in teme, veselja in bolečine, kar nas postavi pred odločilno izbiro: Ali odgovarjam Kristusovi ljubezni in ga sprejemam kot svoje življenje, ali sledim Judu v temo njegove noči?

Spev na veliki četrtek:
https://youtu.be/f6IkIbqnxsE