POSTNI ČAS 2021

NA PEPELNICO, 17. februarja 2021, BO V NAŠI CERKVI SVETA MAŠA OB 18. URI.

Molitev sv. Efrema Sirskega za postni čas

Gospod in Vladar mojega življenja,
oddalji od mene duha lenobnosti,  malodušnosti,
gospodovanja in praznega govorjenja.
Meni, svojemu služabniku,
podeli duha čistosti, ponižnosti, potrpežljivosti in ljubezni.
Da, Gospod in Kralj,
daj, da bom sposoben videti svoje grehe
in da ne bom sodil svojega brata,
ti, ki si blagoslovljen na veke vekov. Amen.

Liturgične kateheze

Letošnje leto, zaznamovano z epidemijo, je močno vplivalo tudi na možnost skupnega obhajanja svete evharistije. Marsikdo se je navadil na tako imenovano “kavč mašo” ali pa se mu zdi, da tudi tega ne potrebuje več. Kaj je liturgija? Zakaj samo tam Cerkev in njeni udje postajamo to, kar smo v svoji resnici? Postni čas je priložnost, da se tudi o teh stvareh globlje vprašamo.

MOLITEV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.