Arhitekt Jože Plečnik je 31. marca 1930 z Dunaja pisal predstojnici uršulinskega samostana, m. Elizabeti Kremžar:

»Vaša cerkev šteje zame med najlepše prostore, katere sploh poznam. Je v Ljubljani ena najlepših arhitektur. Zunanjščina prav nič ne zaostaja za notranjščino. Ne vem, kje blizu je še katera stvar tako široko razpeta in navdušena, kot je Vaša. Vaša cerkev, Kongresni trg in grad, ali ni to ena sama pesem, v katero zvene še glasovi klasične Emone.«

Prof. Stele pa v spodaj navedeni knjižici imenuje cerkev »najlepšo arhitektonsko umetnino Ljubljane, stavbo, ki ne odseva samo po zunanjih oblikah duha klasične antike, ampak se je tako rekoč porodila iz duha velikopotezne preteklosti svoje okolice, stavbo, ki nam jo je pieteta lastnikov ohranila res kot nepokvarjen in nepoškodovan spomenik dobe njenega nastanka«.

Oba citata sta iz knjižice dr. F. Steleta: Uršulinska cerkev – biser ljubljanske arhitekture, Ljubljana 1930

Burger

Oglejte si prostorski prikaz naše cerkve.

Uršulinke v Ljubljani

Uršulinke v LjubljaniPod tem imenom je v juliju 2011 izšel vodnik v zbirki Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Dr. Blaž Resman, eden največji poznavalcev baročne umetnosti pri nas, je napisal zelo lepo predstavitev samostana in cerkve Svete Trojice.

Po Uvodu govori najprej o zgodovini uršulinskega reda in o tem, kako so uršulinke prišle v Ljubljano. Opisuje, kako jih je z odprtimi rokami sprejel bogati trgovec Jakob Schell pl. Schellenburg in jim pomagal, da so lahko postavile samostan in cerkev: »Schellenburg je prej radodarno pomagal vsem po vrsti (najbolj frančiškanom), poslej pa je vsa njegova skrb veljala uršulinkam, ki so njemu in njegovi ženi Ani Katarini priznale naslov ustanovnikov, in tako so se morali drugi zadovoljiti z manj, kot so si obetali.«

Uršulinke v Ljubljani

Naslednja poglavja govorijo o okolici uršulinskega samostana, potem pa o samostanu in cerkvi Sv. Trojice. Avtor podrobno opisuje notranjščino cerkve, njeno opremo in slike. Pri vsakem oltarju navaja katere slike so v njem in kateri kipi na njem.

Na koncu pa objavlja razlago manj znanih strokovnih izrazov. Najbrž malokdo med nami ve, da se hodniki nad stranskimi kapelami, od kora proti prezbiteriju imenujejo empore. In še marsikaj drugega boste zvedeli o naši lepotici …

Vodnik dobite v zakristiji ali v pisarni. Cena je 7.00 evrov.