Sakralni abonma vsebuje osem abonmajskih koncertov letno, sezona poteka od oktobra do maja, vsebinsko so koncerti vezani na liturgično leto katoliške Cerkve.
Sakralni abonma je nova koncertna ponudba v Ljubljani, ki zapolnjuje vrzel med glasbenimi abonmaji in se je začel z jesenjo 2011. Gre za cikel tematskih koncertov, s katerimi sledimo času cerkvenega leta, med katerimi bodo nekateri splošno sakralni, na adventnem, božičnem, postnem in velikonočnem, pa bo glasba vodila neposredno v obhajanje skrivnosti. Podana so bila mnenja glasbenih strokovnjakov, ki potrjujejo, da je Sakralni abonma izviren projekt, ki je zelo lepo sprejet s strani mnogih ljubiteljev glasbe. O tem govori tudi številen obisk dosedanjih koncertov.

Koncertni programi so sestavljeni iz del slovenske in tuje glasbene zakladnice. Nastopajočim zborom in solistom želimo omogočiti, da se predstavijo na abonmajskem programu ter jih s tem spodbuditi k še kvalitetnejšemu poustvarjanju cerkvene sakralne glasbe. Na koncertih se bodo predstavili priznani zbori iz ljubiteljske kulture ter profesionalni glasbeniki.

Sakralni abonma zapolnjuje vrzel v dosedanji abonmajski ponudbi s koncerti izključno sakralne glasbe. Tovrstne redne ponudbe v Ljubljani na področju MOL ni bilo in ljudje so jo zelo z veseljem pozdravili. Sakralna glasba je sicer zastopana tudi na programih profesionalnih ansamblov (Slovenska filharmonija), vendar se tam pojavlja občasno. S Sakralnim abonmajem pa želimo to svetovno glasbeno zakladnico (po vzoru prakse v ostalih evropskih mestih in prestolnicah) postaviti v reden mesečni program, dostopen čim širšemu občinstvu. Vsi koncerti so brez vstopnine, ker želimo dostopnost omogočiti čim širšemu krogu poslušalcev, obenem pa želimo spoštovati cerkev kot sakralni prostor, ki je prvotno namenjen liturgiji.

Vsi koncerti so za obiskovalce brezplačni, saj želimo, da bi si lahko vsakdo, ki si to želi, enkrat na mesec vzel nekaj trenutkov zase in užival v nečem lepem. Vsa finančna sredstva, ki jih pridobimo s prostovoljnimi prispevki, namenimo izključno za namene kritja stroškov nastopajočih (honorar, potni stroški ipd.), vse ostalo pa postorimo člani društva prostovoljno. Vsi koncerti se odvijajo v cerkvi Sv. Trojice v Ljubljani.