PRAZNIK KRISTUSOVEGA ROJSTVA

Naš Gospod je zasijal kakor sonce v svetu in vse je sprejelo luč:
vse prispodobe, podobe in liki so bili razjasnjeni.
Zagrinjalo, ki je bilo položeno na obličje Pisma, je bilo odstranjeno
in svet odkrito zdaj motri Božjega Sina.

(Jakob iz Saruga, Homilija 79)

Kristusovo rojstvo, Santa Severa (Centro Aletti)

Vse od človekove zavrnitve Boga pa do Kristusovega učlovečenja je bil svet v nekakšnem adventu, v pričakovanju uresničitve obljube, da se bo rodil Odrešenik. Mnogi preroki so ga napovedovali, a v teh prerokbah je Bog Oče skrbno skrival veliko skrivnost, da bo ta Odrešenik njegov lastni Sin, saj človeštvo tega ni bilo še zmožno sprejeti. Počasi je pripravljal človeka na radikalno novost, ki je za vedno zaznamovala in spremenila resnico človeka: Bog se postavi v vrsto Adamovih sinov in sprejme nase usodo vsakega od nas. Nevidni postane viden in otipljiv, Vsemogočni postane krhek in ranljiv, Večni postane umrljiv in Sveti vzame nase greh, da bi v vsakem človeku (ki to sprejme) lahko zasijali njegova lepota, svetost in večnost. Bog v svojem Sinu Jezusu Kristusu vzpostavi edinstven odnos z vsakim človekom, vcepi se v človeški rod, da bi mu omogočil dostop do Življenja, ki ga je Adam v raju izgubil. Bog se ušotori v človeštvu, Bog se naseli v nas, zato pravi Pavel: »Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? Če pa kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet, in to ste vi.« (1 Kor 3,16-17). Dejansko gre za poročno zvezo med Bogom in človekom, za tako močno zedinjenje, da ni več enega brez drugega, ni več človeka brez Kristusa in ni več Kristusa brez človeka. To je pretresljiva lepota in globina božičnega praznika: Bog se je tako učlovečil, da se ga lahko danes dotaknem v svojem bratu in sestri; Božji Sin se je tako poistil z nami, da Oče v nas gleda ude svojega Sina … Naj se nas ta veličina in konkretnost Božjega učlovečenja globoko dotakneta, kajti to je edini resnični razlog za neizmerno veselje ob božičnih praznikih: poročna zveza med Bogom in človekom je rodovitna, kajti v nas že klije seme večnega Življenja.

LUCERNARIJ

večerno adventno bogoslužje luči v družini

Družina se v temi zbere ob mizi, na kateri sta Sveto pismo ter adventni venec s svečami. Preden začnemo z bogoslužjem, si razdelimo vloge (vodenje, branje beril in psalmov, prižig luči, zažig kadila). Lahko se preberejo vsa berila ali pa izberemo samo nekatera.

Vstopni del
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Voditelj bogoslužja v družini:
Ko svet iz luči dneva prehaja v temo noči,
se je naša družina (skupnost) zbrala v molitvi in kliče Kristusa.
On je luč, ki razsvetljuje temine sveta.
Kličemo ga, da bi kakor ognjeni steber ob izhodu iz Egipta
vodil svoje ljudstvo s svojo navzočnostjo in razjasnil mrak,
uničil greh in nam pokazal žarečo luč svojega obličja.
V Gospodovi luči poslušamo besedo, ki nam jo namenja Učitelj,
in odgovarjamo z radostnim petjem.
S prepevanjem njemu in z zrenjem njegovega obličja
bomo lahko postali pristne priče njegove besede.

Pesem (Himna luči)
Med prvo kitico himne luči član družine prižge svečo (ali sveče – glede na adventni teden) na adventnem vencu. Ta sveča je podoba Kristusa, ki je luč sveta. Od te sveče lahko vsak prižge svojo svečko, kajti vsak krščeni nosi v sebi Kristusovo luč.

HIMNA LUČI

Odpev:
O radostna luč, večni odsvit si Očeta, sveti in nesmrtni Jezus Kristus.

Zbrani ob sončnem zahodu gledamo večerno luč,
slavimo Očeta in Sina in Svetega Duha.

Mi ti prepevamo, Božji Sin, rojen iz Device Marije:
ti, ki si resnična luč, si prevzel naše telo.

Pošlji svojega Duha v naša srca, da bomo prosili Očeta:
naj pride tvoja milost kakor rosa in kot pečat nebeških darov.

Mi ti prepevamo, vstali Kristus, ki si premagal teme groba:
jutranja zvezda, ki pride pred zarjo, in noč zasije kakor dan.

Ostani z nami, Gospod, kajti dan se že bliža zatonu;
razsvetli naše oči, da te spoznamo, varni vodnik na naši poti.

Naša molitev, Gospod, naj se dviga kakor kadilo;
naše dvignjene roke pred teboj, naj bodo kot večerna daritev.

Voditelj bogoslužja v družini:
Slavimo te, Kristus, Božja Beseda, luč od luči brez začetka,
ti si razpršil vse temine in jih spremenil v luč;
razsvetlil si našega duha in vlil modrost v naš um.
V tebi, ki si luč, vidimo luč. Po tebi, ki si luč, postajamo luč.
Tebe naj v modrosti opevajo naša srca:
tebi in Očetu in Svetemu Duhu čast in slava v Cerkvi
zdaj in na veke vekov.
Vsi: Amen.

Bogoslužje Božje besede

Berilo iz Knjige preroka Izaija
Vstani, zasij, kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj. Kajti glej, tema pokriva zemljo in megla ljudstva, nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj. Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Za luč podnevi ti ne bo več sonce in za mesečino ti ne bo svetila luna, temveč bo Gospod tvoja večna luč, tvoj Bog bo tvoje veličastvo. Tvoje sonce ne bo več zašlo, tvoja luna ne bo več pobrana, kajti Gospod bo tvoja večna luč, končani bodo dnevi tvojega žalovanja.
Božja beseda. – Vsi: Bogu hvala.

Psalm 118
Odpev: Tvoja beseda je luč na moji poti.

ODPEV K PSALMU 118

Tvoja beseda mi je kakor svetilka, *
 je kakor luč na moji poti.
Prisegam in hočem prisego držati, *
da bom spolnjeval tvoje pravične odloke.

Silno sem potrt in ponižan, *
ohrani me pri življenju po svoji besedi.
Sprejmi, Gospod, mojo molitev, *
daj mi spoznati tvoje sklepe.

Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, *
vendar tvoje postave ne pozabljam.
Grešniki mi nastavljajo zanke, *
vendar od tvojih zapovedi ne odstopam.

Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov, *
vse življenje mi bo v veselje.
Z vsem srcem si bom prizadeval, *
da jo bom spolnjeval vedno in natančno.

Berilo iz Prvega pisma apostola Petra
Preljubi! Kot pravkar rojeni otroci zakoprnite po pristnem duhovnem mleku, da boste z njegovo pomočjo rastli v odrešenje, če ste res okusili, da je Gospod dober. K njemu stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. V Pismu namreč beremo: Glej, na Sionu polagam kamen, izbran in dragocen vogalni kamen; in kdor veruje vanj, ne bo osramočen. Vam torej, ki verujete, čast, tistim pa, ki ne verujejo: Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen in kamen spotike in skala pohujšanja. Ker niso pokorni besedi, se spotikajo; in prav za to so bili postavljeni. Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo; niste našli usmiljenja, zdaj pa ste našli usmiljenje.
Božja beseda. – Vsi: Bogu hvala.

Psalm 35
Odpev: V tvoji luči, Gospod, gledamo luč.

ODPEV K PSALMU 35

O Bog, kako veliko je tvoje usmiljenje, *
vsi ljudje se zatekajo k tebi.
Nasičujejo se z dobrotami tvoje hiše, *
s potokom svojih radosti jih napajaš. – Odpev.

V tebi je vir vsega življenja *
in v tvoji luči nam vse postaja svetlo.
Ohrani svojo naklonjenost njim, ki te poznajo, *
in poštenim v srcu svojo pravičnost. – Odpev.

Prevzetneževa noga naj me ne pohodi *
in grešnikova roka naj me ne premakne.
Glej, hudobni so padli, *
propadli so in ne morejo več vstati. – Odpev.

Berilo iz Pisma apostola Pavla Tesaloničanom
Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči. Ko bodo govorili: »Mir in varnost,« tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba,
kakor pride porodna bolečina nad nosečnico, in ne bodo ubežali. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči in ne teme, zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. Tisti namreč, ki spijo, spijo ponoči, in tisti, ki se opijajo, se opijajo ponoči. Mi, ki pripadamo dnevu, pa bodimo trezni: oblecimo si oklep vere in ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja. Kajti Bog nas ni namenil za jezo, ampak za to, da pridemo do odrešenja po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je umrl za nas, da bi mi, pa naj bedimo ali spimo, živeli skupaj z njim. Zato tolažíte drug drugega in drug drugega izgrajujte, kakor to že delate.
Božja beseda. – Vsi: Bogu hvala.

Psalm 129
Odpev: Razsvetli, Gospod, našo temo.

ODPEV K PSALMU 129

Iz globočine te kličem, *
Gospod, usliši mojo prošnjo.
Prosim, skrbno me poslušaj, *
ne presliši mojega vpitja. – Odpev.

Gospod, če boš gledal na pregrehe, *
kdo bo mogel obstati? *
Toda ti grehe odpuščaš, *
da bi ti v spoštovanju služili. – Odpev.

Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *
z vsem srcem pričakujem Gospoda.
Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *
naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda. – Odpev.

Gospod je usmiljen, *
tako rad vsem odpušča.
Samo on bo rešil svoje ljudstvo *
vseh njegovih grehov. – Odpev.

Aleluja.

Iz svetega evangelija po Janezu
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temo, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.
Kristusov evangelij. – Vsi:  Hvala tebi, Kristus.

Daritev kadila in prošnje
V posodici prižgemo oglje in nanj denemo nekaj zrn kadila. Posodico s kadilom postavimo pred Sveto pismo ali pa v procesiji pokadimo celo stanovanje.

Psalm 140
Odpev: Kakor kadilo naj se dviga k tebi moja molitev, Gospod.

ODPEV K PSALMU 140

Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj, *
čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
Moja molitev naj se dviga k tebi kakor kadilo *
in moje roke kot ob večerni daritvi. – Odpev.

Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, *
pazi na moje govorjenje.
Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, *
da bi grešil s krivičnimi dejanji. – Odpev.

Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim, *
nočem uživati v njihovi družbi.
Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja, *
 dobrot grešnikov pa nikakor ne maram. – Odpev.

Njihovi hudobiji se bom upiral *
s svojo nenehno molitvijo.
Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, *
da so bile moje besede dobronamerne. – Odpev.

Njihove kosti bodo zginile v podzemlje *
kot v razpokano in razorano zemljo.
Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi, *
k tebi se zatekam, varuj moje življenje. – Odpev.

Voditelj bogoslužja v družini:
O Kristus, oči naše duše so oslepljene,
zato prihajamo k tebi in ti kličemo:
ti si bleščeča luč za tiste, ki so v temi.
Ti, Prijatelj vseh ljudi,
ti, ki prenašaš vse krivde in pričakuješ naše kesanje,
usmili se nas.
Osvobodi nas sovražnikovih prevar,
da ti bomo mogli služiti, kakor ti ugaja,
in hoditi v luči.
Ti, ki si Bog in z Bogom Očetom in tvojim Svetim Duhom
kraljuješ na vse veke vekov.
Vsi: Amen.

Sledi kratka tišina in prošnja za odpuščanje, ki jo izrazimo z vzkliki:

Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prošnje so lahko te, lahko jim dodamo osebne prošnje ali pa jih popolnoma nadomestimo s svojimi prošnjami, ki odsevajo naše trenutno življenje in potrebe.

Voditelj bogoslužja v družini:
Obrnimo se z molitvijo h Kristusu, ki je prava luč sveta:

Vsi: Gospod, razsvetljuj naše korake!

  1. Varuj našega papeža Frančiška, vodi in podpiraj našega škofa (…) in vse služabnike Cerkve.
  2. Spominjaj se ubogih in zadnjih, pomagaj vsem bolnim in žalostnim.
  3. Blagoslavljaj otroke, s svojo roko vodi naše družine.
  4. Podeli mir in soglasje vsemu svetu.
  5. Sprejmi v svoj mir naše rajne.

Očenaš.

Voditelj bogoslužja v družini:
O Bog, Oče luči,
stvarnik sonca in vseh zvezd,
vir razumnosti in vere,
daj, da bo vse ljudi
spodbujal Sveti Duh
in te bodo iskali z iskrenim srcem
ter videli tvoje rešenje,
ki si ga pripravil pred vsemi narodi.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

Voditelj bogoslužja v družini izreče blagoslov:
Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje.
Vsi: Amen.

Sklepna pesem

Nekaj predlogov: Zdaj razsvetljena je noč; Pridi k nam, Gospod; Maranatha, Pridi, Gospod; Je angel Gospodov; Vi, oblaki ga rosite; Poslan z nebes je angel; Danes je zasijala luč; V Gospodu je moja moč; Jezus, Gospod, ti luč si notranja.

Pripravil Atelje za liturgijo in liturgično glasbo.

Pages: 1 2 3 4 5 6