ATELJE ZA LITURGIJO IN LITURGIČNO GLASBO

povezuje verne, ki želijo ponovno odkriti resničnost, pomen in lepoto krščanske liturgije, iz nje živeti in osebno rasti v veri in občestvu. Zato je osrednje dogajanje ateljeja prav liturgija, ki jo skupaj obhajamo vsako soboto ob 18. uri.

ŠTUDIJSKA SKUPINA

ima za svoj cilj poglobljen osebni in skupinski študij liturgije in duhovne teologije, da bi tako sebi in drugim bolj približali duhovno-teološke temelje liturgije, omogočili, da doživijo njeno lepoto in jim tako pomagati k očiščenju podobe o Bogu in k pristnejšemu odnosu z njim.

LITURGIČNI PEVSKI ZBOR

občasno sodeluje pri slovesnih sobotnih mašah, kjer občestvu pomaga globlje doživeti evharistično skrivnost ter ga podpre pri aktivnem sodelovanju. Ne želimo nastopati, ampak biti del občestva, ki moli in skupaj vstopa v resničnost Božjega kraljestva. Predvsem smo pozorni na izbiro pesmi, da bi te zares podprle in odsevale liturgično dogajanje, ki smo mu priča.

Zbor deluje projektno, zato imamo vaje po dogovoru. SPREJEMAMO NOVE ČLANE, ki se prepoznajo v takem poslanstvu v Cerkvi.