(…) V sedanjih razmerah je novo župnijo mogoče ustanoviti v cerkvi svete Trojice, ki je last uršulink. Ta cerkev je bila svoj čas namenjena predvsem uršulinskim šolam, pa tudi redovnicam. Zdaj se je tamkajšnji samostan skrčil na majhno število redovnic, ki nimajo več šol. Tako more cerkev v sedanjih razmerah prevzeti funkcije župnijske cerkve.

V tej cerkvi je že dolga desetletja redna in popolna božja služba, pa tudi vse pobožnosti kakor v župnijskih cerkvah. Tudi verouk se deloma tam že zdaj poučuje. Potrebno je le, da cerkev tudi pravno dobi župnijske pravice, in tudi tiste, ki jih še nima, kakor pravico krščevati, poročati, pokopavati in voditi župnijske matice. (…)

Vernikom s področja nove župnije je bila v nedeljo dne 19. decembra 1965 nameravana ustanovitev nove župnije oznanjena pri frančiškanih, pri uršulinkah in v Trnovem. Verniki so bili povabljeni, naj izrazijo svoje mnenje. Na to oznanilo se je pri uršulinkah oglasilo okoli dve sto vernikov, največ iz bližnje okolice, ki so se ugodno izjavili za novo župnijo. (…)

Nova župnija nastane z delitvijo frančiškanske in trnovske župnije.

V novo župnijo naj spada ozemlje, ki ga omejujejo: Trg revolucije (vzhodni in južni del ostaneta v dosedanjih župnijah), Šubičeva ulica, železnica, Tobačna ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Emonska ulica, Trg francoske revolucije in Vegova ulica. Notranja strah teh trgov in ulic, ki gravitira k uršulinski cerkvi, naj spada k novi župniji, nasprotna stran pa ostane v dosedanji župniji. (…)

Cerkev svete Trojice je za župnijsko cerkev opremljena. Potreben je le krstni kamen. V stranskih prostorih naj se uredi župnijska pisarna, za katero je treba oskrbeti matične knjige in štampiljko, in prostor za verouk, pa tudi za duhovnika.(…)

+Jožef Pogačnik, nadškof

Ta dekret stopi v veljavo na praznik sv. Jožefa, dne 19. marca 1966.